Dział CZłOWIEK
Dodane przez tomasz dnia Wrzesień 01 2007 12:21:27
Posiedziałem ostatnio więcej czasu nad teoretycznymi psychologicznymi zagadnieniami i Dział CZłOWIEK jest już prawie, poza jakimiś szczegółami, zrobiony. Poprawię jeszcze jakiś drobiazgi, a do dalszej rozbudowy tego działu wrócę, o ile to zrobię, po zajęciu się także innymi działami.

Wiedza tam zawarta wywodzi się z psychologii. Przedstawiłem psychologiczny punkt widzenia, wraz z ciekawszymi teoriami i pojęciami używanymi w psychologii. Jest to oczywiście jeden z wielu punktów widzenia, z których można spojrzeć na człowieka. Inaczej mogliby to zrobić filozofowie, inaczej teologowie. Mam nadzieję jednak, że psychologiczny punkt widzenia okaże się ciekawy. Osobiście pomimo poczucia pewnej fragmentaryczności takiego naukowego i racjonalnego podejścia lubię to spojrzenie. Wydaję mi się ciekawe i systematyzujące wiele spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania człowieka.

W najbliższym czasie, najbliższych tygodniach, zamierzam zająć się opracowaniem materiałów związanych z psychologią pozytywną i psychologią zdrowia. Chyba też postaram się przedstawić dużo dość skondensowanych informacji.

Jeśli jakieś kwestie wydają się ciekawe ale ktoś ma poczucie, że na Portalu zostały przedstawione albo w niewystarczający, albo w zbyt trudny sposób to zapraszam na podjęcie ich na Forum. Na Portalu starałem się w dość skondensowany sposób przedstawić wiedzę.

Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Zaręba